fbpx

Cửa Cuốn Austdoor Tấm Liền Series 3

700,000

+ Mã sản phẩm : TM
+ Vật liệu : Thép MCPPP
+ Độ dày : 0.5 mm (±5%AZ70)
+ Kích thước tối đa (HpbxWpb) : 5.0m x 5.0m
+ Công nghệ sơn : Sơn bóng, phủ Polyeste bảo vệ
+ Mầu sắc : #1,6

Bảng Báo Giá Cửa Cuốn Austdoor